Czy wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego złożony i podpisany tylko przez matkę powinien być przez komisję rekrutacyjną rozpatrywany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego złożony i podpisany tylko przez matkę powinien być przez komisję rekrutacyjną rozpatrywany, czy odrzucony? 1. Wniosek podpisał jeden rodzic. 2. Oddział przedszkolny, o którym mowa funkcjonuje przy szkole znajdującej się w obwodzie szkolnym miejsca zamieszkania dziecka. 3. Ojciec dziecka przed terminem rozpoczęcia rekrutacji złożył pisemne oświadczenie, że wyraża sprzeciw wobec zapisania dziecka do przywołanego oddziału przedszkolnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX