Czy wniosek o dodatek węglowy pozostawić bez rozpatrzenia, czy wydać decyzję odmowną, gdy zwrotne potwierdzenie odbioru zostało zagubione przez pocztę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postąpić w następujących sytuacjach:

1. Dwa miesiące temu zostało wysłane do strony zawiadomienie pod odmowę z potwierdzeniem odbioru i do dnia dzisiejszego, nie otrzymaliśmy zwrotnego potwierdzenia odbioru (tzw. zwrotki).

W sytuacji, gdy nie wiemy, czy strona odebrała zawiadomienie pod odmowę, czy można wydać decyzję odmowną?

2. Dwa miesiące temu zostało wysłane do innej strony wezwanie z potwierdzeniem odbioru i do dnia dzisiejszego, nie otrzymaliśmy zwrotnego potwierdzenia odbioru (tzw. zwrotki).

W sytuacji, gdy nie wiemy, czy strona odebrała wezwanie, można pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

Przypuszczam, że w ww. przypadkach zwrotne potwierdzenie odbioru zostało zagubione przez pocztę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX