Czy wniosek należy rozpatrywać w standardowej procedurze rozpatrywania wniosków o ustalenie warunków zabudowy tj. z terminem do... - OpenLEX

Czy wniosek należy rozpatrywać w standardowej procedurze rozpatrywania wniosków o ustalenie warunków zabudowy tj. z terminem do 90 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej powierzchni zabudowy do 140 m2. Jednocześnie we wniosku o ustalenie warunków zabudowy wnioskodawca zaznaczył w punkcie 7.9 "TAK" dotyczącym: inwestycja dotyczy budowy wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) - dalej pr. bud.

Wobec powyższego, czy wniosek należy rozpatrywać w standardowej procedurze rozpatrywania wniosków o ustalenie warunków zabudowy tj. z terminem do 90 dni, czy w/w wniosek mamy rozpatrywać wg procedury uproszczonej dot. budynków tj. o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud., czyli z terminem 21 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX