Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wniosła do istniejącej już spółki z o.o., w której jest udziałowcem, zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa. Wartość wniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa została określona na kwotę 185.000 zł. Kwota 1500 zł została wniesiona na kapitał zakładowy i zostały utworzone nowe udziały, które objął w części wnoszący przedsiębiorstwo oraz drugi udziałowiec, natomiast pozostał kwota 183.500 zł stanowi tzw. agio (kapitał zapasowy). Od kwoty 1500 zł zapłacono PCC, od pozostałej kwoty nie.

Czy wniesienie do spółki z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w części nieprzekazanej na kapitał zakładowy tj. 183 500 zł?

Na tę kwotę składają się środki trwałe, wyposażenie, zobowiązania, należności itd. Amortyzacja środków trwałych nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu w spółce.

Czy wnoszący przedsiębiorstwo jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?