Czy wniesienie w 2022 r. wkładu do spółki komandytowej przez komplementariusza, w ten sposób, iż nastąpiło potrącenie... - OpenLEX

Czy wniesienie w 2022 r. wkładu do spółki komandytowej przez komplementariusza, w ten sposób, iż nastąpiło potrącenie zobowiązania komplementariusza do wniesienia wkładu ze zobowiązaniem spółki wobec komplementariusza z tytułu VAT z faktury wystawionej przez niego na spółkę rodzi skutki podatkowe po stronie komplementariusza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniesienie w 2022 r. wkładu do spółki komandytowej przez komplementariusza, w ten sposób, iż nastąpiło potrącenie zobowiązania komplementariusza do wniesienia wkładu ze zobowiązaniem spółki wobec komplementariusza z tytułu VAT z faktury wystawionej przez niego na spółkę (kwota netto z faktury to była wartość netto aportu rzeczowego do spółki, natomiast VAT podlegał zapłacie) rodzi skutki podatkowe po stronie komplementariusza?

Jeżeli tak, to czy spółka w jakimś wymiarze jest płatnikiem podatku z tego tytułu?

Czy w przypadku zwrotu części tak objętego wkładu powstaje przychód po stronie komplementariusza, a jeżeli tak to czy spółka występuje tu w formie płatnika podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX