Czy wniesienie działki z majątku odrębnego małżonka do majątku wspólnego małżeństwa powinno mieć formę darowizny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy możliwości wniesienia do wspólnoty majątkowej małżeńskiej działki jednego ze współmałżonków, która to działka stanowi majątek odrębny tego małżonka. Oprócz tej działki ten małżonek ma jeszcze w majątku odrębnym mieszkanie. Ale chce tylko do wspólnego majątku wnieść samą działkę w drodze zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską przed notariuszem.

Czy takie rozwiązanie jest możliwe i prawnie skuteczne, czy też należałoby zastosować inną formę np. darowiznę z zastrzeżeniem, że ma wejść do majątku wspólnego?

Chodzi o koszty notarialne, by były jak najmniejsze, a rozwiązanie by było prawnie skuteczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX