Nowość Czy wliczyć do dochodu mieszkańcowi DPS, jednorazowy zwrot podatku, gdy nie otrzymał fizycznie kwoty zwrotu, która w całości została pobrana na poczet zajęć egzekucyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wliczyć do dochodu mieszkańcowi DPS, jednorazowy zwrot podatku za rok 2022, w przypadku, gdy nie otrzymał fizycznie kwoty zwrotu, która w całości została pobrana na poczet zajęć egzekucyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX