Czy właściwym postępowaniem byłoby zamknięcie konta w miesiącu, w którym nastąpił zgon? - OpenLEX

Czy właściwym postępowaniem byłoby zamknięcie konta w miesiącu, w którym nastąpił zgon?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postępować z naliczeniem/odpisem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób zmarłych?

Gmina posiada sposób naliczania opłaty od m3 zużytej wody.

Czy właściwym postępowaniem byłoby zamknięcie konta w miesiącu, w którym nastąpił zgon (z urzędu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX