Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Czepiel Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2015 r.

PYTANIE

Dla działki X zostało wydane pozwolenie na budowę trzech budynków mieszkalnych dwurodzinnych o łącznej ilości mieszkań 12. Po zrealizowania tego przedsięwzięcia i sprzedaży mieszkań, inwestor dokonał podziału działki X, na działkę X1 i działkę X2. Działka X1 obejmuje ww. budynki, natomiast na działka X2 inwestor planuje wybudować kolejne budynki. W wyniku podziału, działka X1 straciła miejsca postojowe, drogę dojazdową oraz nie spełnia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie współczynnika zagęszczenia działki, czy wielkości powierzchni biologicznie czynnej.

Czy właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać pozwolenie na budowę dla działki X2, która w przeszłości była już przedmiotem postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę?

Jeżeli tak, to jaki organ powinien sprawdzić czy w następstwie podziału działki X, działka X1 spełnia wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?