Czy właściwsze będzie wstrzymanie się z opracowaniem aktualizacji powiatowego POŚ do uchwalenia wojewódzkiego POŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Aktualnie obowiązuje Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. W 2021 roku planujemy uchwalić nowy Program… na kolejne lata obowiązywania. Wątpliwość naszą budzą zapisy zawarte w Wytycznych Ministerstwa Środowiska z 2 września 2015 r. do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. I tak wg wytycznych powiatowe POŚ powinny uwzględniać cele wojewódzkie, a zgodnie z uzyskanymi informacjami aktualnie trwają prace nad aktualizacją wojewódzkiego Programu ochrony środowiska, który stracił ważność w 2019 roku. Natomiast aktualizacja powiatowego POŚ nie powinna nastąpić ze wsteczną datą obowiązywania (wytyczne Ministerstwa), czyli najpóźniej w 2021 roku na lata 2021- 2024 z perspektywą na lata późniejsze.

Czy właściwsze będzie wstrzymanie się z opracowaniem aktualizacji powiatowego POŚ do uchwalenia wojewódzkiego POŚ, czy też właściwiej będzie sporządzić i uchwalić we właściwym terminie powiatowy POŚ zbieżny z aktualnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi i programowymi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access