Czy właściwie jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla całego obszaru, jeśli inwestycja obejmująca głównie obszar powiatu, wkracza w pas drogi wojewódzkiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, głównie na obszarze powiatu, jednakże inwestycja wkracza także w pas drogi wojewódzkiej (budowa sieci kanalizacyjnej).

Czy właściwym jest wydanie decyzji zrid dla całego obszaru?

Wyjaśniam, iż przedmiotowy odcinek sieci nie może samodzielnie funkcjonować bez pozostałej części.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access