Czy właściciele przedsiębiorstwa w spadku, którzy mają prawo do udziału w zyskach, powinni opodatkować taki przychód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 27 ustawy o zarządzie sukcesyjnym właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, w takim stosunku, w jakim przysługuje im udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Czy wypłata takiego zysku, skoro nie podlega pod PIT, powinna zostać zgłoszona do podstawy opodatkowania w ramach podatku od spadków i darowizn? Czy dokonuje się jej po każdej wypłacie? Czy może nie ma konieczności jej zgłaszania? Czy w przypadku, gdy właściciele zgodzą się na nie wypłacanie zysku w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego to stanowi on część składową masy spadkowej w równej części dla spadkobierców i powinien być zgłoszony w ramach podatku od spadków i darowizn?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX