Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządzamy dużą wspólnotą mieszkaniową. Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania w systemie wielopionowym. W węźle/kotłowni jest jeden licznik, z którego obecnie rozliczamy właścicieli lokali w stosunku do powierzchni lokali. Wspólnota mieszkaniowa podjęła większością głosów uchwałę w sprawie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania ze środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego. 5 z 20 właścicieli lokali nie wyraża zgody na przełączenie lokali do nowych pionów, które zlokalizowane będą na klatkach schodowych, a tym samym nie wyrażają zgody na opomiarowania lokali licznikami centralnego ogrzewania.

W jaki sposób należy w takim przypadku rozliczać energię cieplną w budynku?

Czy właściciele opomiarowani powinni być rozliczani z faktycznych zużyć, a nieopomiarowani obciążani całą różnicą dzieloną w stosunku do powierzchni grzewczej nieopomiarowanych lokali?

Jaki sposób rozliczenia powinien obowiązywać w ww. przypadku, aby było ono zgodne z obowiązującym prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?