Czy właściciel zakładu produkcyjnego może zawrzeć umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne na wszystkie frakcje z wyjątkiem papieru i tektury?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel zakładu produkcyjnego może zawrzeć umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne na wszystkie frakcje z wyjątkiem np. papieru i tektury?

Papier i tektura powstałe podczas pracy biurowej są przekazywane firmie zajmującej się recyklingiem za pomocą KPO, kodem 150101 w BDO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX