Czy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który zadeklarował posiadanie przydomowego kompostownika, może wywozić we własnym zakresie bioodpady na PSZOK?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który zadeklarował posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowania w nim wytworzonych w swoim gospodarstwie bioodpadów, a także korzysta z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wywozić we własnym zakresie bioodpady na PSZOK? Czy w sytuacji korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości powinien wszystkie bioodpady kompostować we własnym zakresie? Jeżeli z przywiezionych do PSZOKU bioodpadów jest sporządzone pisemne potwierdzenie ich dostarczenia, czy jest to podstawą do wszczęcia postępowania zgodnie z art. 6k ust. 4b pkt 2 u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX