Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe?

Spadkobierczyni testamentowa (nie przeprowadzono sprawy spadkowej) nie zamieszkuje przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość jest podłączona do wodociągu gminnego, brak jest zużycia wody.

Czy właścicielka (jeżeli za właścicielkę można uznać spadkobierczynię) ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy/przydomową oczyszczalnię ścieków?

Czy gmina powinna wydać decyzję nakazującą budowę ww.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX