Czy właściciel nieruchomości będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą w związku ze szkodą powstałą na skutek zniszczonej nawierzchni chodnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel nieruchomości będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą w związku ze szkodą powstałą na skutek zniszczonej nawierzchni chodnika (dziury) przylegającego do nieruchomości będącej jego własnością?

Dziura znajduje się na chodniku będącym własnością gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX