Czy właściciel, któremu sąd przyznał nieruchomość, może dokonać sprzedaży nieruchomości przed dokonaniem spłaty udziału dotychczasowego współwłaściciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brodzki Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy zniesieniu współwłasności nieruchomości lokalowej (wciągniętej jako środek trwały do jednoosobowych działalności gospodarczych dwóch współwłaścicieli) przez sąd poprzez przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą udziału drugiego ze współwłaścicieli przewidzianą w trzech ratach płatnych corocznie - właściciel, któremu sąd przyznał nieruchomość na własność, może dokonać sprzedaży nieruchomości podmiotom trzecim przed dokonaniem spłaty udziału dotychczasowego współwłaściciela, czy też nie może on dokonać zbycia lokalu do czasu spłaty udziału współwłaścicielowi oraz czy zobowiązany zostanie do zapłaty podatku od sprzedaży i w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX