Czy właściciel gruntu, na którym jest zlokalizowana kapliczka przydrożna, jest obligatoryjnie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i remontów tej kapliczki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel gruntu, na którym jest zlokalizowana kapliczka przydrożna nie będąca zabytkiem i nie wpisana do rejestru zabytków, jest obligatoryjnie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i remontów tej kapliczki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX