Czy właściciel biura rachunkowego może odmówić wydania ksiąg klienta urzędowi celno-skarbowemu w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrolę w firmie A. Firma A dokonała kilku transakcji z firmą B. Urzędnicy przeprowadzający kontrolę przyjechali bez zapowiedzi do biura rachunkowego prowadzącego księgi firmy B z "żądaniem udostepnienia dokumentów" w postaci faktur vat wystawionych przez firmę A dla firmy B.

Czy właściciel biura może w takiej sytuacji odmówić wydania tych dokumentów (nie posiada żadnych pełnomocnictw od firmy B oprócz pełnomocnictwa do składania deklaracji elektronicznych)? Jak możne postąpić właściciel biura w sytuacji, gdy nie jest doradcą podatkowym, a jak w sytuacji gdy nim jest?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX