Czy wierzytelności umorzone przez SKOK podlegają opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SKOK posiada wierzytelności w stosunku do dłużników, którzy ogłosili upadłość konsumencką. Ze względu na drobne kwoty, SKOK nie zgłosił swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, część nie została też zgłoszona przez dłużników, przez co wierzytelności nie były objęte planem spłaty oraz nie są wymienione w postanowieniu sądu kończącym postępowanie. Ponieważ SKOK nie wiedział o postępowaniach upadłościowych, wysłał do dłużników wezwanie do zapłaty. W odpowiedzi otrzymał wniosek dłużnika o umorzenie wierzytelności w związku z wydanym przez sąd prawomocnym postanowieniem: o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty albo postanowieniem o ustaleniu planu spłaty (i tu: po wykonaniu w całości tegoż planu). SKOK podjął decyzję pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dłużnika i umorzeniu wierzytelności, bowiem zgodnie z art. 491 prawa upadłościowego umorzeniu podlegają również te zobowiązania, które nie zostały zgłoszone przez wierzycieli.

Czy należy wystawić PIT-11 na kwoty umorzonych wierzytelności?

Czy przychód z umorzenia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 142 PIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX