Czy wierzycielka może pobrać pieniądze od dłużnika, bez konsekwencji nienależnie pobranych świadczeń z FA?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka przedłożyła odpis protokołu sądu zawierającego treść ugody sądowej, dotyczącej podwyższenia kwot zasądzonych alimentów od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Ponadto ww. protokół zawiera również zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego, dotyczące spłaty podwyższonych alimentów za okres od dnia wniesienia powództwa do dnia 31 marca 2024 r. w kwocie w wysokości 2 400,00 zł. Orzeczenie jest natychmiast wykonalne. Klauzula wykonalności została nałożona tylko na pkt dotyczący podniesienia bieżących alimentów (od 1 kwietnia 2024 r.).

W związku z tym, komornik sądowy nie będzie egzekwował pozostałej kwoty, dotyczącej spłaty podwyższonych alimentów od dnia wniesienia powództwa do dnia 31 marca 2024 r. w wysokości 2 400,00 zł. Komornik Sądowy poinformował tutejszy organ, że nastąpiła zmiana egzekwowanej kwoty bieżącej alimentów od kwietnia 2024 r. Tym samym, tutejszy organ od miesiąca kwietnia 2024 r. podwyższy kwotę przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostaje jednak pytanie, co do kwoty w wysokości 2 400,00 zł, którą zobowiązany jest zapłacić dłużnik alimentacyjny w ramach spłaty podwyższonych alimentów.

Czy w związku z tym, że egzekwowana przez komornika sądowego kwota alimentów nie obejmuje spłaty należności, to wierzycielka może pobrać pieniądze od dłużnika, bez konsekwencji nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

A w przypadku ich pobrania, uwzględnić je w dochodach nieopodatkowanych, wówczas gdy do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie w funduszu alimentacyjnym, będzie brany pod uwagę dochód za rok 2024?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX