Czy wierzyciel hipoteczny musi nadać tytułom wykonawczym opartych na decyzji administracyjnej sądową klauzulę wykonalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Komarnicki Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2021 r.

PYTANIE

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na podstawie administracyjnych tytułów wykonawczych opartych na ostatecznej decyzji administracyjnej. Sąd Rejonowy wzywa wierzyciela hipotecznego do złożenia zaopatrzonych w sądową klauzulę wykonalności administracyjnych tytułów wykonawczych obejmujących należności hipoteczne, które były ujawnione w księdze wieczystej, gdyż zostały one objęte planem podziału z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

Czy my, jako wierzyciel hipoteczny, musimy nadać tym tytułom sądową klauzulę wykonalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX