Czy wierzyciel hipoteczny musi nadać tytułom wykonawczym opartych na decyzji administracyjnej sądową klauzulę wykonalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Komarnicki Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na podstawie administracyjnych tytułów wykonawczych opartych na ostatecznej decyzji administracyjnej. Sąd Rejonowy wzywa wierzyciela hipotecznego do złożenia zaopatrzonych w sądową klauzulę wykonalności administracyjnych tytułów wykonawczych obejmujących należności hipoteczne, które były ujawnione w księdze wieczystej, gdyż zostały one objęte planem podziału z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

Czy my, jako wierzyciel hipoteczny, musimy nadać tym tytułom sądową klauzulę wykonalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX