Czy weryfikacja spełniania przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu dotyczy również... - OpenLEX

Czy weryfikacja spełniania przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu dotyczy również umów zawieranych na zamiany mieszkańców lokali komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy weryfikacja spełniania przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lokalu, o której mowa w art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (..) dotyczy również umów zawieranych na zamiany mieszkańców lokali komunalnych w sytuacji kiedy umowa najmu lokalu zajmowanego dotychczas została zawarta przed 21 kwietnia 2019 r., natomiast na dzień dokonywania weryfikacji, posiadają lokatorzy nową umowę na czas nieokreślony zawartą po dniu 21 kwietnia 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX