Czy we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należy zsumować liczbę pracowników i świadczeniobiorców, w stosunku do których OPS jest płatnikiem składek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej, jeżeli wystąpi do ZUS z wnioskiem RDZ płatnika składek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za marzec-maj 2020 r. do liczby zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego liczy łącznie pracowników i osoby zgłoszone do ubezpieczenia społecznego od świadczeń rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX