Czy we wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, który zostanie wysłany w grudniu 2020 r., powinnam uwzględnić nowe wymagania dot. magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) - dalej r.s.w.m.o. jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (1 stycznia 2021 r.) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostaną określone w decyzji administracyjnej, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.

Czy we wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, który zostanie wysłany w grudniu 2020 r., powinnam uwzględnić nowe wymagania dot. magazynowania odpadów, które są określone w r.s.w.m.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX