Czy we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów odpady o kodzie 15 01 03 przeznaczone do ponownego użytku należy wskazać jako odpady, które mogą utracić status odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, odpady o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna- palety) przeznaczone do ponownego użytku (proces R-12) należy wskazać jako odpady, które mogą utracić status odpadów, bo po naprawie ponownie zostaną wykorzystane jako opakowanie?

Czy ewentualne szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., zostały określone w przepisach prawa Unii Europejskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX