Czy we wniosku i pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy ująć emisje z kotłowni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie (po wygaśnięciu) nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji do produkcji cegły. W ramach procesu produkcji eksploatowane są m.in. trzy autoklawy o pojemności 71 m3 każdy (proces obróbki w warunkach szczelnych w wysokiej temperaturze ok. 200oC), instalacja energetycznego spalania paliw tj. kocioł olejowy o mocy 3,2 MW (źródło energii cieplnej) wraz ze zbiornikiem na olej opałowy o pojemności 50 m3. Wnioskodawca wskazał, że źródłami zorganizowanego wprowadzania pyłów do powietrza w wyniku prowadzonego procesu są: zbiorniki magazynowe, prasa formująca, kotłownia na olej opałowy, zbiornik do magazynowania oleju opałowego. Jednakże do pozwolenia "wytypował" zbiorniki na wapno i prasę. Wskazał, że kotłownia i zbiorniki magazynowe na paliwo płynne nie podlegają pod pozwolenie. W 2010 r. dokonano u starosty zgłoszenia kotła jako odrębnej instalacji. Kotłownia i zbiornik na olej opałowy stanowią integralną część instalacji – bez nich nie jest możliwe prawidłowe prowadzenie procesu wyrobu cegły silikatowej.

Czy we wniosku i pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy ująć emisje z kotłowni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX