Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) oraz uchwały NSA z dnia 26 października 2015 r. (I FPS 4/15) wynika, iż samorządowe jednostki i zakłady budżetowe nie spełniają przesłanek uznania ich za podatnika podatku VAT. Wobec tego, miasto X wdraża od 1 stycznia 2016 r. "skonsolidowane" rozliczenia z tytułu podatku VAT i wszystkie jednostki i zakłady podatkowe będą działać w ramach jednego podatnika, którym jest miasto (NIP jest jednolity dla wszystkich jednostek), będące czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym, nowo zawierane umowy od 1 stycznia 2016 r. będą zawierane w imieniu miasta, reprezentowanego przez dyrektora jednostki zawierającej umowę.

Czy w dalszym ciągu jednostki i zakłady budżetowe miasta są odrębnymi zamawiającymi w rozumieniu p.z.p. i ustalającymi wartość udzielanego zamówienia odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne zamawiającego jak i też zamawiającego, tj. jednostki samorządu terytorialnego - mając na względzie przepis art. 2 pkt 12 p.z.p. oraz przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację