Czy warunkiem wytworzenia produktu w procesie przetwarzania odpadów jest to, by proces przetwarzania kwalifikował się jako recykling?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy warunkiem wytworzenia produktu (w postaci paliwa – peletu z łuski słonecznika) w procesie przetwarzania odpadów (tu o kodzie 02 03 80) jest to, by proces przetwarzania kwalifikował się jako recykling?

Czy też produkt (tu paliwo biomasowe w postaci peletu) może także powstawać w ramach przetwarzania odpadów będącego "zwykłym" odzyskiem?

Za taką interpretacją wydaje się przemawiać brzmienie art. 14 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. - "Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają: (...)".

Co prawda, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 u.o. recykling nie obejmuje ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa, ale treść ww. przepisu art. 14 u.o., a także art. 43 ust. 2 pkt 3a u.o. sugeruje możliwość utraty statusu odpadu także w ramach "zwykłego" procesu odzysku niebędącego recyklingiem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX