Czy warunkiem pozwolenia zintegrowanego jest wskazanie lokalizacji i opis miejsc magazynowania paliwa na terenie zakładu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pozwolenie zintegrowane określa warunki korzystania ze środowiska poprzez nałożenie na podmiot eksploatujący instalację spalania paliw, m.in. dopuszczalnych poziomów emisji substancji do powietrza, dopuszczalnych poziomów hałasu, ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku. Są to tzw. warunki pozwolenia (gdyż obejmuje wprowadzanie do środowiska substancji i energii przy użyciu instalacji), których naruszenie może skutkować sankcjami wskazanymi m.in. w art. 195 ust. 1 pkt. 1 i art. 367 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. Pozwolenie zintegrowane opisuje także takie elementy jak miejsca magazynowania paliwa na terenie zakładu (tzw. magazyny operacyjne).

Czy wskazanie lokalizacji i opis miejsc magazynowania paliwa na terenie zakładu to też warunek pozwolenia?

Nie mamy tu do czynienia z wprowadzaniem do środowiska substancji przy użyciu instalacji, bo trudno uznać zmagazynowane paliwo na utwardzonym placu za instalację.

Czy naruszeniem warunków pozwolenia będzie magazynowanie paliwa na odrębnym terenie będącym własnością podmiotu eksploatującego ww. instalację, ale niestanowiącego terenu zakładu?

Dodatkowy magazyn paliwa, tzw. magazyn buforowy/strategiczny nie jest opisany w pozwoleniu zintegrowanym, gdyż nie jest położony na terenie zakładu i uznano, że nie jest bezpośrednio związany z eksploatacją instalacji spalania paliw objętej PZ.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access