Czy warunkiem decydującym o konieczności oczyszczania wód opadowych z danego terenu jest fakt posiadania systemu kanalizacyjnego czy wielkość i rodzaj powierzchni z której odprowadzane są wody opadowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 kwietnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2022 r.

PYTANIE

Dotyczy pytania Czy zakład magazynowania i sprzedaży węgla ma obowiązek wykonania kanalizacji deszczowej i oczyszczania wód opadowych?, QA1895077.

Jak w odniesieniu do przedmiotowego przypadku ma się § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311)?

Czy warunkiem decydującym o konieczności oczyszczania wód opadowych z danego terenu jest fakt posiadania systemu kanalizacyjnego czy wielkość i rodzaj powierzchni, z której odprowadzane są wody opadowe?

W przypadku gdy o konieczności oczyszczania wód opadowych z danego terenu decyduje posiadanie systemu kanalizacji deszczowej istnieje zagrożenie, że zarządcy nieruchomości celowo nie będą ujmować i oczyszczać wód opadowych z terenów utwardzonych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX