Czy warunki w zakresie zdolności technicznej, zawodowej i ekonomicznej określone w SWZ mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zamawiający nie wskazał w SWZ żadnych ograniczeń w tym zakresie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy warunki w zakresie zdolności technicznej, zawodowej i ekonomicznej określone przez zamawiającego w SWZ mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zamawiający nie wskazał w SWZ żadnych ograniczeń w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX