Czy warunki obowiązujące na drodze są ważniejsze niż ogólnie ustanowiona służebność, czy też służebnik może nie stosować się do tych warunków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia ustanowiła obcemu właścicielowi nieruchomości budynkowej służebność przejazdu i przechodu. Po wykonaniu ekspertyzy parametrów drogi dojazdowej spółdzielnia wprowadzając organizację ruchu uwzględniła wykonaną ekspertyzę wprowadzając ograniczenia tonażowe pojazdów, które mogą się na tej drodze poruszać. Służebnik nie respektuje tych ograniczeń, twierdząc, że on w księdze wieczystej ma wpisaną służebność bez żadnych ograniczeń.

Czy warunki obowiązujące na drodze są ważniejsze niż ogólnie ustanowiona służebność, czy też służebnik powołując się na służebność, w której nie zapisano ograniczeń, może nie stosować się do tych warunków?

Czy można złożyć wniosek do sądu ksiąg wieczystych o uściślenie zapisu dotyczącego służebności na taki jak niżej:,,Spółdzielnia ustanawia służebność dojazdu i przechodu według zasad obowiązujących na tej drodze"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX