Czy wartość wydatków na studia na renomowanej uczelni holenderskiej jest wolna u pracownika od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi działalność hotelarsko-gastronomiczną. Ze względu na zamiar polepszenia jakości świadczonych usług, spółka zamierza wydelegować pracownika na studia do renomowanej uczelni holenderskiej, kształcącej osoby zarządzające hotelami. Spółka pokryje koszty przejazdów i czesnego, związane z ww. studiami. Pracownik posiada obecnie wykształcenie średnie ogólne (matura).

Czy wartość wydatków m.in. na czesne jest wolna u pracownika od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f.?

Nadmieniam, iż w tej sprawie naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze orzekł, że powyższe świadczenie nie podlega zwolnieniu, gdyż odrębne przepisy określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika odnoszą się do kształcenia osób dorosłych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX