Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. będąca komplementariuszem spółki komandytowej podniosła swoje wkłady do spółki komandytowej wnosząc aportem prawo do korzystania na każde żądanie spółki ze wsparcia logistycznego, księgowego, z systemów informatycznych, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi administracyjno-biurowej na czas trwania umowy spółki o wartości 50 tys. zł. Umowa spółki komandytowej jest zawarta na czas nieokreślony.

Jak powinno wyglądać księgowanie w spółce komandytowej i w spółce z o.o.?

Czy wartość wniesionego wkładu powinna być rozliczana w czasie jeśli kwota jest istotna?

Obie spółki podlegają konsolidacji. Komplementariusz wystawił fakturę na kwotę 40.650,41 zł + VAT 9.349,59 zł. Razem 50.000 zł.

Czy przedstawione poniżej rozwiązanie jest prawidłowe?

Księgi komplementariusza wyglądają następująco: Wn konto 240 Rozrachunki z właścicielem 50.000 zł / Ma konto 803 Kapitał 50.000 zł; Wn konto 222 Podatek VAT / Ma konto 240 Rozrachunki z właścicielem 9.349,59 zł. Nierozliczona kwota 40.650,41 zł będzie rozliczana w czasie w koszty usług obcych sukcesywnie do świadczonych usług. Ponieważ czas jest nieokreślony przyjęto założenie, że koszty będą rozliczane w okresie 5 letnim. W sprawozdaniu finansowym spółka komandytowa wykaże kapitał podstawowy 50.000 zł oraz należne wkłady na poczet kapitału 40.650,41 zł. Księgi sp. z o.o. wnoszącej wkład wyglądają następująco: Wn konto 030 Udziały i akcje / Ma konto 240 Rozrachunki ze spółką komandytową 50.000 zł; Wn konto 240 Rozrachunki ze spółką komandytową / Ma konto 223 Rozrachunki z tyt. VAT należnego 9.349,59 zł. Nierozliczona kwota 40.650,41 zł będzie rozliczana w czasie w pozostałe przychody operacyjne sukcesywnie do świadczonych usług. Ponieważ czas jest nieokreślony przyjęto założenie, że przychody będą rozliczane w okresie 5 letnim. W sprawozdaniu finansowym spółka z o.o. wykaże w aktywach udziały 50.000 zł oraz zobowiązania wobec komplementariusza jako inne zobowiązania w wysokości 40.650,41 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację