Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wdrażała system ERP w okresie od 01.2016 r., pracę na systemie zaczęto od 09.2017 r. wartość nakładów na system informatyczny od 01.2016 do 31.08.2017 r. wyniósł 220 tys. We wrześniu dokupiono dodatkowy pakiet godzin do wykorzystania na szkolenia, dalsze konfiguracje, migracje danych, stworzenie dodatkowych rozwiązań, wartość usługi wyniosła 33 tys., w październiku w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników dokupiono do systemu dodatkowe licencje na dostęp do programu na wartość jedna - 15 tys, druga - 3 tys. We wrześniu zakupiono nowy terminal obsługujący magazyn na wartość 8 tys., który dostosowany jest do nowego programu, terminal nie może pracować bez oprogramowania, staje się wówczas bezużyteczny.

Czy wartość terminala doliczyć do wartości oprogramowania czy przyjąć osobno na ewidencję? Jak prawidłowo rozliczyć inwestycję?

Przyjąć do wartości niematerialnych i prawnych z dniem 01.09.2017 r. w związku ze startem systemu czy dopiero po ostatecznej konfiguracji?

Na systemie można było pracować od 09.2017 r. tylko w części, np. faktury sprzedaży w nowym systemie zaczęto wystawiać od 10.2017 r., ponieważ magazyn nie był prawidłowo skonfigurowany.

Jak rozliczyć wydatki na zakup dodatkowych szkoleń, licencji, terminala poniesionych po uruchomieniu systemu, które miały wpływ ze startem systemu?

Jak prawidłowo amortyzować ww. system wraz z terminalem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?