Czy wartość początkową środka trwałego można ustalić w taki sposób, aby uwzględnić w niej część nakładów, która w jakiś sposób została już wcześniej uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako spółka cywilna prowadzimy działalność w budynku, który otrzymaliśmy w spadku. Właścicielami budynku są tylko wspólnicy przedmiotowej spółki w takim udziale, jak udziały w spółce. Kilka lat temu dokonaliśmy modernizacji obiektu w ramach prowadzonej działalności. Aktualnie przekształciliśmy się w spółkę jawną i zamierzamy wprowadzić aportem do tej spółki całą nieruchomość. Do tej pory amortyzowaliśmy tylko poniesione nakłady.

W jaki sposób ustalić wartość początkową budynku do celów amortyzacyjnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym celu powinna być ustalona wartość rynkowa. Mamy jednak wątpliwości co do nakładów. Ponieważ ustalona wartość będzie zawierała nakłady, które ponieśliśmy wiele lat wcześniej i ich obecna wartość będzie znaczne wyższa od faktycznie poniesionej. Nadmieniamy, iż prowadzimy książkę przychodów i rozchodów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX