Czy wartość opcji może znacznie przewyższać wartość zamówienia podstawowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie zastosowania "prawa opcji ".

Czy jest dozwolone takie ukształtowanie postępowania, w którym wartość opcji znacznie przewyższa wartość zamówienia podstawowego?

Zamówienie podstawowe ma charakter marginalny (dot. ilości) w stosunku do zamówienia opcjonalnego i dotyczy powtórzenia identycznego przedmiotu jak w zamówieniu podstawowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX