Czy warsztat samochodowy należy uznać za instalację?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy warsztat samochodowy (serwis autoryzowany przy salonie sprzedaży nowych pojazdów wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych w roku) należy uznać za instalację?

Czy wymagane będzie pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Obiekt znajduje się przy salonie sprzedaży nowych pojazdów. W warsztacie zainstalowane są wszystkie urządzenia niezbędne do obsługi, eksploatacji i naprawy samochodów osobowych jak i ciężarowych (podnośniki hydrauliczne, urządzenie do ustawiania i diagnostyki podwozia, nabijanie i sprawdzanie klimatyzacji, kanały naprawcze itd.). Warsztat wykonuje naprawy, wymienia oleje silnikowe i przekładniowe. W wyniku prowadzonej działalności powstaje około 4,5 Mg w roku odpadu 13 08 02* i innych. Oleje spuszczane są w kanale naprawczym na wannę i zlewane do szczelnego pojemnika np. mauzer. Odpady następnie przekazywane są na KPO uprawnionym odbiorcom.

Czy istnieją uregulowania prawne odnoszące się do zagadnienia oprócz uregulowań wynikających wprost z ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX