Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Jak ocenić wadium wpłacone w kasie urzędu?

Termin składania ofert wyznaczony był do godziny 12.00. Wykonawca o godz. 11.45 wpłaca wadium w kasie urzędu. Kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku zamawiającego dopiero dnia następnego.

Czy wadium zostało wpłacone prawidłowo?

Jeżeli nie należy uznawać takiego wadium, to czy podstawą wykluczenia wykonawcy będzie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p.?

Czy wyroki KIO mówiące o poprawności wadium wpłaconego w kasie banku, w którym Zamawiający ma rachunek są porównywalne z wadium wpłacanym w kasie urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?