Czy w związku ze zmianą stopni awansu zawodowego nauczycieli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń będzie podzielone na dwa okresy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych. Czy w związku ze zmianą stopni awansu zawodowego nauczycieli brak stopnia stażysty, kontraktowego i zastąpieniem ich stopniem nauczyciela początkującego, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń będzie podzielone na dwa okresy tj. od stycznia do sierpnia i od września do grudnia? Czy w przypadku danych za wynagrodzenie nauczyciela stażysty i kontraktowego docelowo umieszczone będą w danych nauczyciela początkującego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX