Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2019 r.

PYTANIE

Czy w związku ze zmianą numeru działki powstałej w wyniku podziału dużej działki na mniejsze należy wystąpić o zmianę decyzji środowiskowej?

Jeśli tak, to w jakim trybie powinna zostać zmieniona?

Czy zmiana może nastąpić po przeprowadzeniu pełnej procedury?

Przedsiębiorca uzyskał decyzję środowiskową na zbieranie odpadów złomu na działce X o pow. ok. 2 ha. Analizowana inwestycja miała obejmować część ww. terenu i była zaznaczona na mapie załączonej do decyzji środowiskowej. W wyniku podziału działki X powstało kilka mniejszych działek. W tym działka X.1., która obejmuje część terenu objętego decyzją środowiskową. Inwestor chce uzyskać teraz decyzje o wzizt, a następnie zezwolenie na zbieranie odpadów. Decyzja środowiskowa obejmuje działkę X.

Czy Inwestor musi wystąpić o zmianę decyzji i na podstawie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. burmistrz może takiej zmiany dokonać?

Kto będzie stroną postępowania przy tej zmianie?

Czy musi być procedura opiniowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację