Czy w związku ze zmianą nazw stanowisk pracy należy wykonać pomiary środowiska pracy i zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego? - OpenLEX

Czy w związku ze zmianą nazw stanowisk pracy należy wykonać pomiary środowiska pracy i zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie został zmieniony Zakładowy Układ Zbiorowy mi.in w zakresie nazw stanowisk pracy. Zakresy obowiązków, zagrożenia pozostały bez zmian. W fotografii dnia pracy zostały zmienione tylko nazwy stanowisk.

Czy w związku z takimi zmianami musimy ponownie wykonać pomiary środowiska pracy i zaktualizować ocenę ryzyka dla danych stanowisk?

Jeżeli nie, to co musimy zrobić, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX