Czy w związku ze zgłoszeniem kotłowni - 2 kotły parowe zasilane gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej 1,31 MW każdy (2023 r.) oraz kocioł wodny zasilany gazem ziemnym o mocy 1,26 MW (2015 r.) należy zastosować art. 152a p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący instalację przedłożył zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia - kotłowni. W jej skład wchodzą 3 kotły: 2 kotły parowe, zasilane gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej 1,31 MW każdy (nowe - 2023 r.) oraz kocioł wodny, również zasilany gazem ziemnym o mocy 1,26 MW (2015 r.).

Czy należy zastosować art. 152a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.?

Jeśli tak, czy w jednej decyzji należy uwzględnić wszystkie kotły (również ten z 2015)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX