Czy w związku ze wzrostem subwencji oświatowej na podwyżki nauczycieli należy dokonać zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze wzrostem subwencji oświatowej na podwyżki nauczycieli od 01.09.2019 r. należy dokonać zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych? W uzasadnieniu do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej wpisano, że podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków przewidzianych na podwyżkę płac nauczycieli będzie odbywał się proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby uczniów Up w danej jednostce samorządu terytorialnego zawężonej do uczniów szkół publicznych. Czy oznacza to, że samorząd dostanie środki tylko na szkoły publiczne i wobec tego nie będzie podstaw, aby dokonywać zmiany stawek dotacji dla szkół niepublicznych, które są ustalane na podstawie subwencji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access