Czy w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi koszty egzekucji powinny ulec zmianie? - OpenLEX

Czy w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi koszty egzekucji powinny ulec zmianie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zalegała z kwotą 144.000 zł z tytułu VAT za czerwiec 2012 r. Urząd skarbowy wszczął egzekucję. Naliczone zostały koszty egzekucyjne w kwocie ok 10.200 zł. We wrześniu 2012 r. Spółka została postawiona w stan upadłości układowej. Urząd skarbowy jako wierzyciel zgłosił swoje wierzytelności do komisarza (łącznie z kosztami). W styczniu 2013 r. spółka skorzystała z ulgi na złe długi i skorygowała VAT należny o kwotę ponad 103.000 zł. Ten podatek dotyczył nadwyżki podatku należnego wynikającego z deklaracji za czerwiec 2012 r. i był przedmiotem egzekucji.

Czy w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi koszty egzekucji nie powinny ulec zmianie?

Czy urząd skarbowy nie powinien wydać drugiej decyzji co do kosztów egzekucji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX