Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy w związku z zawarciem z przedstawicielami pracowników porozumienia dotyczącego przestoju ekonomicznego, w świetle art. 7 ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669) - dalej u.o.m.p., która na mocy art. 15g ust. 17 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., ma odpowiednie zastosowanie do tej ustawy, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi przebywającemu na L4?

Czy postanowienia porozumienia w sprawie postoju w zakresie obniżenia wynagrodzeń obejmują takiego pracownika dopiero od dnia powrotu do pracy ze zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?