Czy w związku z zapisem art. 28 u.o. firma Y może przenieść odpowiedzialność za swoje wytworzone odpady na firmę X?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwie firmy: X i Y są zarejestrowane w CEIDG oraz funkcjonują pod tym samym adresem. Firma X zarejestrowana jest na jednego współmałżonka – żonę, natomiast firma Y na męża. Firma X posiada wpis do rejestru BDO w zakresie wytwórcy odpadów i prowadzi ewidencję odpadów oraz wymaganą sprawozdawczość. Firma Y w związku z korzystaniem z tego samego parku maszynowego wytwarza odpady, które wymagają wpisu do BDO.

Czy w związku z zapisem art. 28 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. firma Y może przenieść odpowiedzialność za swoje wytworzone odpady na firmę X?

Czy firma Y również musi dokonać wpisu do BDO w zakresie wytwórcy odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX