Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa możliwe jest wypłacenie stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego a nie refundacji kosztów na podstawie przedstawianych przez rodziców rachunków? Czy w tym przypadku możliwe jest zastosowanie zapisów art. 90d ust. 5 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 481)?

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe, ustawy o systemie oświaty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?